Algemene informatie

Dit gedeelte van de site is in ontwikkeling.

Alle bestaande protocollen worden dit schooljaar opnieuw bekeken en besproken.
Dit overleg vindt plaats in teamvergaderingen en MZR-vergaderingen.
Doel is om einde dit schooljaar alle protocollen besproken en vastgelegd te hebben.