Klassenouders

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.


Op school worden naast het lesgeven ook al­lerlei extra activiteiten georganiseerd voor uw zoon of dochter. Vaak regelt de leer­kracht of de ouderraad dit. Ook extra hulp wordt ter plekke gevraagd en georgani­seerd. Op deze manier komt niet iedereen aan bod om een steentje bij te dragen aan de activiteiten. Daarom werken we met ‘klassenouders’.
Dat houdt in dat er per klas één (eventueel twee) ouder(s) is/zijn die op verzoek van de leerkracht per klas ouders benadert/benade­ren om te helpen bij diverse acti­viteiten.
De klassenouder heeft een lijst met beschik­baarheid van ouders die mee wil­len helpen bij verschillende bijzon­dere activi­teiten. Deze lijst wordt samenge­steld vanuit de respons van ouders aan het begin van elk schooljaar.
 
Taken voor de klassenouder zijn:
Op deze wijze willen we de ouders meer be­trekken bij de school van hun kind(eren).
Juf Jantiene is de coördinator van de klassenou­ders

  Voor extra informatie 2016-2017 klik hier

De klassenouders zijn:
Groep: Naam: Ouder van:
1a Natasja Hendriks-Heinhuis
Sietske Postma
Matthys Hendriks
Fabian Postma
1b Christien Bruidegom
Marijke Jongebloed
Roos Bruidegom
Floortje Jongebloed
1c Margreet Tiën Lana Tiën
1d    
2a Elselien Koning Floris Koning
2b Ingeborg Stegeman Lisa Stufken
2c Ilse van der Vegte Roze-Marijn Sloots
3a Julia Danser Jelle Danser
3b Gonda Schipper Jennifer Schipper
3c Janice Oosterhuis Casper Oosterhuis
4a Esmeralda Figeland Quinton Figeland  
4b Sherrill Woldberg Tim Woldberg
4c Linda Venneri Delano Venneri
5a Maaike Dingsté Sascha Dingsté
5b Marcel Dekker Felice, Carice Dekker
5c Esther Kluinhaar Dionne Steggink
6a Rianne de Vlieger Emma-Elise Rodenburg
6b Ingrid Bruggers-Meulman
Silvana Krijnen
Daan Bruggers
Jesper Eshuis
6c Dominique Visser Jayden Visser
7a Thea de Vries
Diana Stoffers
Esrah de Vries
Machiel Druyff
7b Linda Venneri Isora Venneri
7c Tamara Hoogendoorn
Petra Engelhard Blei
Lennart Hoogendoorn
Sasja Engelhard
8a Linda Schultink
Inge Brul
Marique Schultink
Lena Brul
8b Mirjam Vreugdenhil
Miranda Troost
Jikke Lok
Lotte Troost
8c Jolanda Mos
Marieke Schipper
Tycho Jonker
Romy Schipper
Het verslag van laatste evaluatiegesprek met de klassenouders - klik hier