Medezeggenschapsraad
De MR van onze school bestaat uit twee ge­ledingen: vertegenwoordigers van de ou­ders en van het personeel.
De MR overlegt voornamelijk over school­ge­bonden zaken. De MR heeft advies- en in­stemmingsrecht tot veel zaken die de school betreffen.
De directeur is adviseur van de raad. De le­den van de raad moeten bereid zijn hun ta­ken te vervullen in overeenstemming met de identi­teit van de school.
De reglementen van de MR liggen ter in­zage op de school.
De raad bestaat uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Renate Soer                     Judith van Elderen   
Edwin Visser       en               Andreas Hartman 

  U kunt via mail de secretaris van de MR direct bereiken.
Het mailadres is: mzr@cbshetkompasmeppel.nl

 
Na een MR-vergadering plaatst de secretaris een kort verslag in de wekelijkse nieuwsbrief van school.
Op 24  januari 2017 zal een thema-avond welke worden gehouden over de vraag: "KInderen wijzer op internet". Als gastspreker is daarvoor dhr. Hense Angerman uitgenodigd. Nadere informatie volgt via nieuwbrieven en e-mail.