Onze plannen welke we komend schooljaar

gaan uitvoeren zijn:
 

Als jaarthema is gekozen voor de zin: "daar zit muziek in!"

Wie googelt op ‘muziek’ en ‘gezegden’ komt al snel onderstaande tekst tegen:
 
3 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `muziek`
1.
er zit muziek in (=het is veelbelovend)
2. ergens muziek in zitten (=ergens veel van kunnen verwachten en/of plezier van beleven)
3. het is de toon die de muziek maakt. (=het gaat om de manier waarop iets gezegd wordt.)
 

Mede naar aanleiding van de kansen welke worden geboden voor het basisonderwijs vinden we dit thema passend bij onze school. Niet alleen omdat er vaak wordt gezongen bij dagopeningen; niet alleen omdat we in de groepen 5 AMV (algemeen muzikale vorming) aanbieden; niet alleen omdat sommige leerlingen en leerkrachten ‘iets’ met muziek hebben; niet omdat we een schoolkoor hebben...
Het is vooral dit jaarthema wat ons aanspreekt omdat er een verwachting van uit gaat. Het plezier van lesgeven, maar ook de verwachting dat we als leerkrachten het verschil kunnen maken, zet ons aan om het beste uit onszelf te halen. Het klinkt veelbelovend.
De leerlingen zelf mogen dat ondervinden. Een klas waar muziek in zit, draait lekker; ‘swingt’. Het plezier van leren (en onderwijzen) zorgt voor een dynamiek die ervoor zorgt dat geen enkele dag hetzelfde is. En dat alles moeiteloos lijkt te verlopen. Het maakt dat ieder fluitend naar school gaat. (en zeg nu zelf…. Het is toch hartstikke gaaf als je zo naar je werk gaat!!)
Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat scholen zich extra kunnen richten op de creatieve kant van het kind. Bij onze intakegesprekken benoemen[1] we dit al vaak.
Dit cursusjaar zit ‘m dat ook in de subsidiemogelijkheid om het muziekonderwijs een flinke boost te geven. Onze school heeft daarvoor een aanvraag ingediend. We hopen en verwachten dat we gebruik kunnen maken van deze subsidie.
In onze optiek raakt muziek de diepere laag van je bestaan en is het een wezenlijk onderdeel van je ontwikkeling. De komende drie jaar zullen we daarom in samenwerking met externe partners ons meer gaan bekwamen in muziekonderwijs en de kansen die dit biedt voor elk kind. Waar dat in uitmondt is nog een vraag…. We dromen onze dromen! Misschien komen ze uit.
Het doet ons in ieder geval goed, als u (als ouders/verzorgers) ontdekt dat er (nog steeds) muziek in onze school zit. Omdat zowel de ouders, maar ook de leerkrachten en leerlingen veel van elkaar verwachten. Om zo:  goed (zo niet het beste) onderwijs te kunnen creëren.
Met onderstaande plannen zetten we daarbij de volgende stappen
 

8.1. Nieuwe methode muziek

8.2. VVTO

 

8.3. Kwaliteitszorg

 

8.4. Kunstzinnige vorming - kunstmenu

 

8.5. Begrijpend Lezen (en luisteren)

 

8.6. Lezen (voorlezen)

 

8.7. Rekenen in ateliers – groepsdoorbrekend werken

Onze ervaringen met een andere organisatievorm t.a.v. rekenen hebben ons geleerd dat er sprake is van groei van ontwikkeling voor alle leerlingen. Dat heeft ons doen besluiten om m.i.v. dit cursusjaar deze organisatievorm toe te passen voor de groepen 6 t/m 8. Dat betekent: Bijkomend voordeel is, dat de leerkrachten meer tijd hebben voor de leerlingen omdat er minder in de rekengroep wordt gedifferentieerd.  

8.8. Educatief Partnerschap

Onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een zeer positieve invloed heeft op de prestaties en welbevinden van uw kind(eren). Mede daarom voeren we onderstaande actiepunten uit.

8.9. Een veilige school

 

8.10. Professionalisering

 “Je leven lang leren” is al enige tijd het motto van het ministerie van onderwijs. Leren kun je van elkaar.  

8.11. Samenwerking met Voortgezet Onderwijs

 

8.12. Naschoolse activiteiten

 

8.13. Expertiseklas dyslexie

 

8.14. ICT

 

8.14. Bijzondere activiteiten

Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten op het programma. De activiteiten die nu al bekend zijn vindt u in de jaarkalender (zie volgende pagina).
Een aantal activiteiten zijn nog niet vermeld omdat de data hiervoor nog niet bekend zijn.
Voor de actuele agenda verwijzen wij naar de nieuwsbrief en de website.
 
[1] (De mens is niet alleen een cognitief wezen (kennis), maar ook een sociaal-emotioneel wezen met een creatieve kant in de breedste zin van het woord.)
[2] Oudervertelgesprekken zijn naast de warme overdracht tussen leerkrachten een belangrijke bron van informatie voor leerkrachten. Daarom kunnen ouders, indien zij dit wensen, de nieuwe leerkracht informeren over hun kind. De ouders vertellen, de leerkracht stelt dan verhelderingsvragen.