Lichamelijk ontwikkeling


In groep 1 en 2 wordt elke dag gericht gewerkt aan de lichamelijke ontwikkeling. U moet hierbij denken aan evenwichtsoefeningen, tikspelletjes, balgevoel e.d. Dit vindt plaats in het speellokaal en/of de sporthal. Leerlingen van groep 1 en 2 hebben tenminste twee keer les in het gymlokaal. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen bij goed weer ook buiten spelen. Tijdens dit ‘natuurlijk met elkaar samen spelen’ vindt ook lichamelijke ontwikkeling plaats.
Het rooster voor hetgebruik van speellokalen:
speellokalen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2 zaal 1 zaal 2
8:40 9:05 2A   weekopening 8:30   : 2A
9:00   : 2B
9:30   : 2C
10:00 : 1A
10:30 : 1B
11:00 : 1C
2C   1C 2B
9:05 9:30   1A   1C    
9:30 9:55 2B   1B 2B 2A   1A  
9:55 10:20   1B 1C 2C   1A   2A
10:20 10:45 2C       2B   1B  
10:45 11:15   1C 1A 2A   1B   2C
11:30 12:00 tso tso tso tso   tso tso tso tso
 
13:30 14:00 Klaarzetten speellokaal
weekopening + oefenen
2A 1A   1A 2A  
14:00 14:30 2B 1B 1B 2B
14:30 15:00 2C 1C 1C 2C
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee gymlessen per week in het gymlokaal (sporthal). Er worden afwisselend spellessen en lessen met materialen gegeven. De lessen met materialen worden gegeven door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Er is weinig verlies van lestijd omdat de sportaccommodatie verbonden is aan onze school.
Het gymrooster voor 2016-2017:
    maandag AJB* maandag
eigen
groeps-
leerkracht
dinsdag
AJB*
donderdag AJB* donderdag
eigen groeps-leerkracht
8:30 9:10 3A 3C 3B 4A  
9:10 9:50 3B   3C 4B  
9:50 10:30 4C 4B 3A 4C 6C
10:30 11:10 7B   4A 5A 6B
11:10 11:50 7A 8C 8C 8A 6A
             
13:15 13:55 5A 8B 6A 8B 7B
13:55 14:35 8A 5C 6B 7C 5B
14:35 15:15 5B 7C 6C 5C 7A
*AJB = Albert Jan Brinksma (vakdocent bewegingsonderwijs)

We doen mee aan de plaatselijke sportdag welke eind april plaatsvindt. Deze sportdag wordt jaarlijks georganiseerd voor alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Voor de exacte  datum verwijzen wij naar de jaarkalender en de nieuwsbrieven
Daarnaast doen we, op vrijwillige basis, mee aan een aantal sportieve evenementen, zoals het korfbal-, basketbal- en voetbaltoernooi. Deze vinden meestal plaats in vakanties. We doen voor de begeleiding van de deelnemers aan deze toernooien een beroep op de ouders.
Alle leerlingen (groepen 1 t/m 8) nemen deel aan ‘Swim2Play’  in zwembad Hesselingen. De leerlingen krijgen daar les van ervaren zweminstructeurs. Het accent van deze activiteit ligt niet op het behalen van een zwemdiploma, maar op de zelfredzaamheid van kinderen in het water. Ervaring van voorgaande jaren hebben ons geleerd dat de leerlingen (en ouders)  enthousiast zijn over deze nieuwe vorm van ‘zwemonderwijs’.
Alle leerlingen van alle groepen krijgen tijdens ‘Swim2Play’ vijf  “zwemlessen” aangeboden. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd. Aan deelname aan de zwemlessen zijn geen kosten verbonden. Meer informatie vindt u ook op onze website. Daar kunt u ook de planning vinden (in de agenda) en/of op onderstaand schema.