Groep 8a
Milou Bakker

 

Welkom op de groepspagina van groep 8a

Juf Milou


Ik eet het beter!    19-10-2017

Een lunchbox trommel recepten boek

Bij de fruitweek van ‘ik eet het beter’ moest je een zelf bedachte pauzehap tekenen en een leuke naam verzinnen. Ik had een kromkommer getekend en de tekening opgestuurd. Een paar dagen later kreeg ik een kookboek waarin staat wat voor pauzehappen je kan maken.
Groetje Rianne Brouwer 
news_item20171019115120.jpg


Weekopening   15-10-2017

Samen Leven


Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners. Wij leven met heel veel mensen samen een klein stukje grondgebied. Wat betekent het dat we ergens samen leven? En in hoeverre is er een samenleving ook sprake van samen leven? Onze samenleving is opgebouwd uit verschillende culturen en sociale groepen. Dat levert een gekleurd en gevarieerd Nederland. In een samenleving kun je door verschillen te benadrukken groepen apart weg zetten. Door iedereen in een keurslijf te dwingen ontstaat frictie. De uitdaging is om midden in de diversiteit te zoeken naar wat mensen bindt wat groepen met elkaar kunnen delen en hoe je recht kunt doen aan verschillende belangen. 

 


De Beeldentuin   09-10-2017

De BeeldentuinSpeuren naar de wortels van Meppel   02-10-2017

Stichting Oud Meppel en het basisonderwijs slaan de handen ineen om de geschiedenis tot leven te wekken,' vertelt initiatiefnemer Job van der Weijden van Oud Meppel.

Ze  presenteren eerst een overzicht over het ontstaan van Meppel, vanaf de ijstijd tot het jaar 1422. Het is de tijd dat Meppel moeras was, tot aan het jaar waarin de bisschop van Utrecht Meppel toestond een eigen kerk te bouwen. De Grote Kerk, het oudste bouwsel in Meppel staat er natuurlijk nog. Vanaf die tijd is de geschiedenis van Meppel in de binnenstad te herkennen.'

Groepjes van twaalf leerlingen trekken onder begeleiding van een leerkracht, een vrijwilliger/stadsgids de binnenstad in. Per twee kinderen krijgen zij een wandelboek mee. Aan de hand van zestien oude foto’s uit het archief van Oud Meppel wandelen de speurders langs plekken en gebouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Meppel. Met oude foto’s bij de hand onderzoeken de leerlingen wat er inmiddels veranderd is. Ondertussen vertellen de gidsen van Oud Meppel leerlingen over de historische betekenis. De route loopt ruwweg over de Looierij, Kerkplein, Wheem, Jodensteeg, Hoofdstraat en terug naar de Sluisgracht. In het Historisch Centrum nemen leerlingen tot slot een kijkje in drie vitrines vol bodemvondsten die zijn opgegraven door de Archeologische Vereniging.'


news_item20171016113542.jpg
Hoedjes dag   05-04-2017

news_item20171016114903.jpg